Systém io – homecontrol ® je řídicím systémem nejen pro stínicí techniku, ale pro celý dům, čímž ze svého domu tvoříte inteligentní dům. Výhodou je obousměrná komunikace včetně zpětného hlášení o provedení pokynu, bez nutnosti osobní kontroly.

Technologie IO ve 4 bodech

1

Obousměrná komunikaceProtokol io-homecontrol® umožňuje obousměrnou výměnu informací mezi ovladači, automatickými systémy a pohony. Přenáší zpětné hlášení v reálném čase a tím usnadňuje instalaci, používání a údržbu.

2

Používání více kmitočtůZařízení io-homecontrol® monitoruje tři radiové kmitočty v pásmu 868 až 870 MHz a automaticky vybere ten nejlepší (nejméně rušený) pro přenos povelu.

3

KódováníSystémový klíč o délce 128 bitů, odolný proti prolomení, odrazí každý případný hackerský útok. Tento systémový klíč je jedinečný pro každou instalaci a poskytuje stejnou úroveň bezpečnosti jako on-line bankovní transakce.

4

DosahPoužívané kmitočtové pásmo 868 MHz přináší výborné výsledky, pokud jde o šíření signálu v obytných budovách, a zaručuje dosah 20 m v betonových stavbách. Ve volném prostoru může být dosah až 200 m. Pokud je třeba, lze dosah zvýšit jednoduchým přidáním opakovače signálu.

Funkce zpětného hlášení – snadnější život pro každého

io-homecontrol® je obousměrný radiový protokol, umožňující přenášet zpětné hlášení a vyjít tak vstříc potřebám uživatelů.
  • Uživatelé si mohou být jisti, že jimi vyslané povely byly správně přijaty a provedeny příslušnými pohony, resp. přijímači. A navíc mohou kdykoli kontrolovat stav tohoto zařízení - zda je otevřené nebo zavřené, zapnuté nebo vypnuté.
  • Montážní technici mohou programovat instalace bez jakéhokoli nářadí a pomůcek – pouze dálkovým ovladačem. Žádná další odborná kvalifikace není nutná.
  • Výrobci mohou využívat výhod, plynoucích z lepší sledovatelnosti svých výrobků a z možnosti sledovat historii jejich životního cyklu uložením informací do paměti motoru (datum výroby, sériové číslo atd.). Pracovní postup pro vestavbu do koncových výrobků zůstává beze změny.

Formy zpětného hlášení na dálkových ovladačích s obousměrnou komunikací